Groepsportret

Een workshop om de banden onderling te onderstrepen en dichter tot elkaar te komen.
De tafels in een kring rondom, een aantal stoelen ruggelings tegen elkaar in het midden. Wie gaat eerst poseren? En hoe ziet de ander jou? Eraan ontkomen doe je niet want iedereen gaat poseren en portretteren. Stilte afgewisseld met hilariteit en gezelligheid. De ander goed bekijken, in je opnemen, er uitdrukking aan geven en als je poseert de ander tot je toelaten, dichterbij laten komen, je durven te tonen. Er worden banden gesmeed en de resultaten geven volop stof om na te bespreken. De portretten worden tot een groot schilderij samengevoegd dat later als een mooie herinnering aan deze dag in uw huis of bedrijf zal hangen.
Uitermate geschikt voor allerlei groepen zoals familie, vrienden en natuurlijk bedrijven die iets te vieren hebben of de onderlinge band nog eens willen versterken.